Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


fi:basicuse

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Seuraava revisio
Edellinen revisio
Viimeisin revisioBoth sides next revision
fi:basicuse [2018/07/17 07:01] – luotu vike91fi:basicuse [2022/03/08 00:23] – [Miten löydät ensimmäisen kätkösi c:geolla] vike91
Rivi 1: Rivi 1:
-FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)//+**FIXME**
  
-====== c:geo peruskäyttö ======+ 
 + 
 +====== c:geon peruskäyttö ======
  
 Tämä sivu selittää muutamia perusteita geokätköilystä, sekä kuinka c:geota käytetään geokätköjen etsimiseen. Tämä sivu selittää muutamia perusteita geokätköilystä, sekä kuinka c:geota käytetään geokätköjen etsimiseen.
Rivi 16: Rivi 18:
 Suurin osa c:geon tukemista geokätköilysivustoista tarjoaa yksityiskohtaiset tutoriaalit kuinka geokätköily toimii. __Suosittelemme vahvasti__,että luet nämä tutoriaalit oppiaksesi mitä sinun tulee tietää ensimmäisen kätkösi löytämiseksi ja kuinka kirjata se. Suurin osa c:geon tukemista geokätköilysivustoista tarjoaa yksityiskohtaiset tutoriaalit kuinka geokätköily toimii. __Suosittelemme vahvasti__,että luet nämä tutoriaalit oppiaksesi mitä sinun tulee tietää ensimmäisen kätkösi löytämiseksi ja kuinka kirjata se.
  
-Erityisesti sinun tulee huomioida että on olemassa erityyppisiä kätköjä (Tyypillisesti et löydä mysteerikätköä annetuista koordinaateista) ja maasto-arvosta (T) (maastoarvo 5 tarkoittaa että sinun tulee kiivetä/sukeltaa/uida löytääksesi kätkön).+Erityisesti sinun tulee huomioida että on olemassa erityyppisiä kätköjä (Tyypillisesti et löydä mysteerikätköä annetuista koordinaateista) sekä eri maasto-arvoista (T) (maastoarvo 5 tarkoittaa että sinun tulee kiivetä/sukeltaa/uida löytääksesi kätkön).
  
 <WRAP center round important 100%> <WRAP center round important 100%>
Rivi 23: Rivi 25:
  
  
-===== Finding your first cache with c:geo =====+===== Miten löydät ensimmäisen kätkösi c:geolla =====
  
-From c:geo main menu use the ''Live Map'' {{:main_live_default.png?nolink|}} or the ''Nearby'' {{:main_nearby_default.png?nolink|}} menus of c:geo to see which caches are around you.+c:geon päävalikossa valitse ''Live-kartta'' {{:main_live_default.png?nolink|}} tai ''Lähistöllä'' {{:main_nearby_default.png?nolink|}} painike nähdäksesi mitkä kätköt ovat lähelläsi.
  
 {{:en:livemap_1.png?direct&300|}}{{ :en:lists_1_en.png?direct&300|}} {{:en:livemap_1.png?direct&300|}}{{ :en:lists_1_en.png?direct&300|}}
  
-After you managed to see caches on the [[.mainmenu:livemap|map]] or in the [[.mainmenu:lists|nearby list]], pick a cache you would like to find (a traditional cache with a low D/T rating will be a good starting pointand open its details.+Kun näet kätköjä [[.mainmenu:livemap|Live-kartalla]] tai [[.mainmenu:lists|Lähistöllä-listalla]], valitse kätkö, jonka haluaisit löytää (tradikätkö matalalla D/T-arvolla olisi hyvä ensimmäinen kätköja avaa sen lisätiedot.
  
 {{:en:cachedetails_details.png?direct&300 |}} {{:en:cachedetails_details.png?direct&300 |}}
  
-Once you opened a cache listing you can swipe left and right to access [[cachedetails|more information]] about the cache (e.g. cache descriptionadditional waypointslog history,etc.). Read the listing text and pay attention to the D/T-ratings and attributes to learn more about how to find and log this cache.+Kun olet avannut lisätiedot, voit pyyhkäistä vasemmalle tai oikealle nähdäksesi [[cachedetails|lisätietoja]] kätköstä (kuten kuvausreittipisteetlokikirjajne.). Lue teksti ja kiinnitä huomiota Vaikeus- ja Maasto-arvoon sekä attribuutteihin oppiaksesi lisää kuinka löytää ja kirjata tämä kätkö.
  
 <WRAP center round important 100%> <WRAP center round important 100%>
-Once again:\\ +Vielä kerran:\\ 
-You should make yourself familiar with the different typesterrain ratingsattributes, etcbefore starting out to find a cache!+Sinun tulisi tutustua eri kätkötyyppeihinmaastoarvoihinattribuutteihin jneennen kuin etsit kätkön!
 </WRAP> </WRAP>
  
-If you finally selected a cache and are good to gopress the ''Navigate'' icon {{:ic_menu_goto.png?nolink|}} in the title bar of the cache detailsYou will have [[.navigation|several options]] depending on your needsHere is a brief description of the most important navigation methods:+Kun olet valinnut kätkön ja olet valmis etsimään senpaina ''Navigoi''-kuvaketta {{:ic_menu_goto.svg?nolink|}} kätkötietojen yläpalkissa. 
 +Sinulla on [[.navigation|useita vaihtoehtoja]] riippuen tarpeestasiTässä on lyhyt selitys tärkeimmistä navigaatiotavoista:
  
-  * **[[compass|Compass]]**:\\ It will constantly show you distance and direction to the cache+  * **[[compass|Kompassi]]**:\\ Tämä näyttää jatkuvasti etäisyyden ja suunnan kätkölle
-{{ :en:navigate_compass.png?direct&300 |}}+{{ :en:compass.png?direct&300 |}}
      
  
-  * **Navigation (DriveWalkCycle)**:\\ This will start turn-by-turn navigation using Google Maps+  * **Navigointi (AjoKävelyPyöräily)**:\\ Tämä aloittaa askel askeleelta navigoinnin Google Mapsissa
 {{ :en:navigate_driving.png?direct&300 |}} {{ :en:navigate_driving.png?direct&300 |}}
  
-  * **Radar** (optional):\\ If you installed [[.mainmenu:utilityprograms|an app supporting radar]] functions this will open radar screenIt is similar to the compassbut the working mode is a little different. You will typically see the cache coordinates as a marker on the radarIf the marker reaches the centeryou reached the cache coordinates.+  * **Tutka** (valinnainen):\\ Jos olet asentanut [[.mainmenu:utilityprograms|ohjelman, joka tukee tutkatoimintoja,]] tämä aukaisee tutkanäytönTämä on samankaltainen kompassin kanssamutta työskentelytapa on erilainen. Näet kätkön koordinaatit merkkinä tutkallaJos merkki menee tutkan keskelleolet saavuttanut kätkön koordinaatit.
 <WRAP center round tip 100%> <WRAP center round tip 100%>
-This is only a brief introduction of the functionalities in c:geoTo learn more about c:geo functions and menus, you should continue reading the [[start#users_manual|c:geo User Guide]].+Tämä on vain lyhyt esittely c:geon toiminnoistaJatka [[start#users_manual|käyttöohjeen]] lukemista oppiaksesi lisää c:geon toiminnoista ja valikoista.
 </WRAP> </WRAP>
                                      
fi/basicuse.txt · Viimeksi muutettu: 2022/03/08 00:24 / vike91