Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


fi:coordinatedialog

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
fi:coordinatedialog [2018/10/10 03:50]
vike91 [Main variable input]
fi:coordinatedialog [2021/08/31 00:42] (nykyinen)
murggel [CoordDialog] use svg
Rivi 1: Rivi 1:
-FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// 
  
 ====== Koordinaattien syöttönäyttö ====== ====== Koordinaattien syöttönäyttö ======
Rivi 5: Rivi 4:
 {{:en:coordinput.png?direct&300 |}} {{:en:coordinput.png?direct&300 |}}
  
-Koordinaattien syöttönäyttö avataan jos [[cachedetails#waypoint_tab|reittipistettä]] muokattaessa klikkaat koordinattikenttää tai syötettäessä koordinaatteja [[.mainmenu:search|haku]]- tai [[.mainmenu:goto|Siirry]]-valikoissa.+Koordinaattien syöttönäyttö avataan jos [[cachedetails#waypoint_tab|reittipistettä]] muokattaessa napautat koordinattikenttää tai syötettäessä koordinaatteja [[.mainmenu:search|haku]]- tai [[.mainmenu:goto|Siirry]]-valikoissa.
  
-{{:abc_ic_clear_normal.png?nolink&40|}}-nappi sulkee syöttönäytön tallenttamatta muutoksia, {{:abc_ic_cab_done_holo_light.png?nolink&40|}} tallentaa muutokset ja sulkee syöttönäytön.+{{:ic_menu_cancel.svg?nolink&30|}}-nappi sulkee syöttönäytön tallenttamatta muutoksia, {{:ic_menu_done.svg?nolink&30|}} tallentaa muutokset ja sulkee syöttönäytön.
  
 <WRAP center round tip 60%> <WRAP center round tip 60%>
Rivi 18: Rivi 17:
 {{:en:coordinput_format.png?nolink&300 |}} {{:en:coordinput_format.png?nolink&300 |}}
  
-Tätä kenttää klikkaamalla voit valita eri [[coordformat|tuettujen koordinaattimuotojen ]] välillä tai valita ''Yksinkertainen'' syöttääksesi haluamasi muodon. Koordinaattien syöttökentät muuttavat muotoaan tämän valinnan mukaisesti.+Tätä kenttää napauttamalla voit valita eri [[coordformat|tuettujen koordinaattimuotojen ]] välillä tai valita ''Yksinkertainen'' syöttääksesi haluamasi muodon. Koordinaattien syöttökentät muuttavat muotoaan tämän valinnan mukaisesti.
  
 Jos olet jo syöttänyt koordinaatit, ne muunnetaan valittuun muotoon. Jos olet jo syöttänyt koordinaatit, ne muunnetaan valittuun muotoon.
Rivi 26: Rivi 25:
 {{:en:coordinput_coords.png?nolink&300 |}} {{:en:coordinput_coords.png?nolink&300 |}}
  
-Käytä näitä kenttiä koordinaattien syöttämiseen. N/W-nappeja klikkaamalla voit vaihtaa niitä S/E-muotoon tarvittaessa.+Käytä näitä kenttiä koordinaattien syöttämiseen. N/W-nappia napauttamalla voit vaihtaa sen S/E-muotoon tarvittaessa.
  
 Kenttien asettelu ja muoto riippuu yllä valitsemastasi koordinaattien muodosta. Kenttien asettelu ja muoto riippuu yllä valitsemastasi koordinaattien muodosta.
Rivi 49: Rivi 48:
 c:geo tarjoaa reittipistelaskurin, joka laskee annettujen muuttujien sekä yhtälöjen mukaisesti tulosten mukaiset koordinaatit. c:geo tarjoaa reittipistelaskurin, joka laskee annettujen muuttujien sekä yhtälöjen mukaisesti tulosten mukaiset koordinaatit.
  
-Tämä näyttö näytetään kun klikkaat [[coordinatedialog#waypoint_sources|koordinaattien syöttönäytössä]] ''Laske koordinaatit''-nappia.+Tämä näyttö näytetään kun napautat [[coordinatedialog#waypoint_sources|koordinaattien syöttönäytössä]] ''Laske koordinaatit''-nappia.
  
-{{:abc_ic_clear_normal.png?nolink&40|}}-nappi sulkee näytön tallenttamatta muutoksia, {{:abc_ic_cab_done_holo_light.png?nolink&40|}}-nappi tallentaa muutokset, sulkee näytön ja palaa reittipisteen muokkaukseen.+{{:ic_menu_cancel.svg?nolink&30|}}-nappi sulkee näytön tallenttamatta muutoksia, {{:ic_menu_done.svg?nolink&30|}}-nappi tallentaa muutokset, sulkee näytön ja palaa reittipisteen muokkaukseen.
  
 <WRAP center round tip 60%> <WRAP center round tip 60%>
Rivi 58: Rivi 57:
 </WRAP> </WRAP>
  
-Ensimmäisen kentän klikkaus avaa valikon, josta voit tarvittaessa muuttaa eri [[coordinatedialog#coordinate_format|koordinaattimuotojen]] välillä. Kaikki muut toiminnot esitellään alla.+Ensimmäisen kentän napautus avaa valikon, josta voit tarvittaessa muuttaa eri [[coordinatedialog#coordinate_format|koordinaattimuotojen]] välillä. Kaikki muut toiminnot esitellään alla.
  
 Laskurin käytön ymmärtämisen helpottamiseksi käytämme esimerkkiä laskurin käyttöön. Laskurin käytön ymmärtämisen helpottamiseksi käytämme esimerkkiä laskurin käyttöön.
-==== Muuttujien määrittely ====+==== Päämuuttujien määrittely ====
 {{anchor:main_variable_assignment}} {{anchor:main_variable_assignment}}
  
Rivi 68: Rivi 67:
 Oletuksena tämä kenttä näyttää kätkön koordinaatit aloituspisteenä muuttujien asetusta varten. Oletuksena tämä kenttä näyttää kätkön koordinaatit aloituspisteenä muuttujien asetusta varten.
  
-__Lyhyellä klikkauksella__ voit jokaisen numeron kohdalla valita haluamasi toiminnon kyseiselle numerolle:+__Lyhyellä napautuksella__ voit jokaisen numeron kohdalla valita haluamasi toiminnon kyseiselle numerolle:
  
   * **Muuttujan asetus tälle numerolle**\\ Asettaa seuraavan käyttämättömän muuttujan (A-Z) tälle numerolle.   * **Muuttujan asetus tälle numerolle**\\ Asettaa seuraavan käyttämättömän muuttujan (A-Z) tälle numerolle.
Rivi 80: Rivi 79:
 {{ :en:calculator_result_coord.png?nolink&400 |}} {{ :en:calculator_result_coord.png?nolink&400 |}}
  
-==== Main variable input ====+==== Päämuuttujien syöttö ====
 {{anchor:main_variable_input}} {{anchor:main_variable_input}}
  
Rivi 108: Rivi 107:
 {{ :en:calculator_main_formulas.png?nolink&400 |}} {{ :en:calculator_main_formulas.png?nolink&400 |}}
  
-==== Sub variable assignment ====+==== Alamuuttujien määrittely ====
 {{anchor:sub_variable_assignment}} {{anchor:sub_variable_assignment}}
  
 <WRAP center round important 100%> <WRAP center round important 100%>
-For the sub variables you always have to use lower case letters (a-z), whereas for the main variables (described further aboveyou always have to use CAPITAL letters (A-Z)!+Alamuuttujille tulee aina käyttää pieniä kirjaimia (a-z), kun päämuuttujille (selitettynä yllätulee käyttää aina ISOJA kirjaimia (A-Z)!
 </WRAP> </WRAP>
  
-After assigning formulas to the main variablesan input field will be added automatically for each sub variable (lower case a-z) used in these formulas.+Kun olet asettanut yhtälöt päämuuttujillejokaiselle alamuuttujalle (pienet a-z) lisätään syöttökenttä, niiden käyttämiseksi yhtälöissä.
  
-These input fields can now be used to enter numeric valueswhich will then be used for automatic calculation of the result coordinates using the formulas providedYou can close and save the calculator state at any time now and return to the calculator to enter the next sub variable value as soon as you found it while doing your cache.+Näitä syöttökenttiä voidaan käyttää numeeristen arvojen asettamiseksijoita sitten käytetään automaattiseen koordinaattien laskemiseen annettujen yhtälöiden mukaisestiVoit sulkea ja tallentaa laskimen milloin tahansa ja palata laskimeen asettamaan seuraavan alamuuttujan arvon sitä mukaan kun löydät sille oikean arvon ratkaistaessasi kätköä.
  
 <WRAP center round tip 100%> <WRAP center round tip 100%>
-Depending on the amount of main and sub variables you have to swipe the variable section to reach all input fields.\\  +Pää- ja alamuuttujien määrästä riippuen sinun tulee pyyhkäistä muuttujaosiota nähdäksesi kaikki syöttökentät.\\ 
-You might also rotate your device into landscape mode to have all variables visible on your display.+Voit halutessasi myös kääntää laitetta vaakasuoraan nähdäksesi kaikki muuttujat näytöllä.
 </WRAP> </WRAP>
  
-In our example we did now find the values for a,b and and entered them accordingly:+Esimerkissämme löysimme arvot muuttujille a, b, ja c. Syötimme ne omille kentille:
  
 {{ :en:calculator_sub_complete.png?nolink&400 |}} {{ :en:calculator_sub_complete.png?nolink&400 |}}
  
-==== Result prediction ====+==== Tuloksen ennustaminen ====
 {{anchor:result_prediction}} {{anchor:result_prediction}}
  
-While you enter the formulas for the main variables and the values for the sub variables the result will be shown - on the fly in the result section.+Kun syötät yhtälöitä päämuuttujille ja arvoja alamuuttujille, tulos näytetään lennossa sen mukaisesti tulososioissa.
  
-Digits not yet valid will be replaced by ''*'' and greyed outOnce the result produces valid coordinates the result field will be shown with all white characters.+Numerot, joita ei ole vielä laskettu, näytetään ''*'' harmaanaKun tulokseksi tulee oikeat koordinaatit, tuloskenttä näyttää kaikki numerot ja merkit valkoisena.
  
-In our example a valid result is shown:+Esimerkissämme oikea tulos näytetään näin:
  
 {{ :en:calculator_result_final.png?nolink&400 |}} {{ :en:calculator_result_final.png?nolink&400 |}}
  
-==== Calculator notes ====+==== Laskimen muistiinpanot ====
 {{anchor:calculator_notes}} {{anchor:calculator_notes}}
  
-The last section in the calculator can be used to enter or paste noteswhich can be helpful to e.g. copy parts of the cache description containing the calculations required to find the cache.+Laskimen viimeistä osiota voidaan käyttää muistiinpanojen kirjoittamiseen tai liittämiseenjoka voi olla kätevä esimerkiksi kätkön löytämiseen vaadittavien kuvauksessa olevien yhtälöiden kopioimiseen.
  
-The content of the calculator note will be synchronized to the note of the waypoint used to calculate. +Laskimen muistiinpanojen sisältö synkronisoidaan laskettavan reittipisteen koordinaattien kanssa
- +==== Yksinkertaisen koordinaattimuodon käyttö ====
-==== Using Plain Coordinate Format ====+
 {{anchor:using_plain_coordinate_format}} {{anchor:using_plain_coordinate_format}}
  
-Entering coordinates or coordinate formulas in //Plain// mode works completely different compared to the fixed formatsInstead of having a clickable field for each digit there are two free text fields to enter the latitude and longitude part of a coordinate.+Koordinaattien tai koordinaattiyhtälöiden syöttö //Yksinkertainen//-tilassa toimii toisella tavalla kuin kiinteät koordinaattimuodotNapautettavien numerokenttien sijaan esille tulee kaksi vapaamuotoista tekstikenttää johon voi syöttää koordinaattien leveysasteen ja pituusasteen.
  
-A single digit or a group of digits can be replaced by a formula surrounded with parenthesisThe variables used in the formulas must consist oft single CAPITAL letters.+Yksittäinen tai useampi numero voidaan korvata sulkeilla erotetuilla yhtälöilläYhtälöissä täytyy käyttää muuttujia, jotka ovat yksittäisiä ISOJA kirjaimia.
  
-Often cache listings provide their waypoint coordinates already in this expected formatTherefore the plain mode is best suited when coordinates should be taken over "as isfrom the listings.+Kätkön kuvauksen koordinaatit sisältävät yleensä reittipisteet tässä odotetussa muodossaTällöin yksinkertainen tila sopii parhaiten, jos koordinaatit siirretään kuvauksesta "kuten ovat".
  
 {{ :en:copy_waypoint_formulas.png?nolink&445 |}} {{ :en:copy_waypoint_formulas.png?nolink&445 |}}
  
-The Plain mode works best with coordinates in [[coordformat|MinDeg format]] ''DDD° MM.MMM'''.+Yksinkertainen tila toimii parhaiten koordinaattien kanssa, jotka ovat [[coordformat|MinDeg-muodossa]] ''DDD° MM.MMM'''
  
-To enter the Plain mode change the "Coordinate formatto ''Plain''.+Yksinkertaisen tilan käyttöönottamiseksi vaihda "Koordinaattimuototilaan ''Yksinkertainen''.
  
-Taking the example in the screenshot abovecopy the latitude (N/S) part of the coordinate into the first input field and the longitude part (E/W) into the secondIf the coordinate contains formulas with variables the corresponding variable input fields appear below.+Yllä olevan näyttökaappauksen esimerkin mukaisestikopioi koordinaattien leveysaste-osa (N/S) ensimmäiseen kenttään ja pituusaste-osa (E/W) toiseen kenttäänJos koordinaatit sisältävät yhtälöitä muuttujineen, sen mukaiset muuttujien syöttökentät ilmestyvät alle.
  
 {{ :en:variable_input_fields.png?nolink&400 |}} {{ :en:variable_input_fields.png?nolink&400 |}}
  
-The formulas from the screenshot produce input fields for I, K, L, M and N. +Näyttökaappauksen yhtälöt muodostavat syöttökentät muuttujille I, K, L, M ja N. 
-You can fill the variable fields with values in the same way as with the fixed formats described in the previous sections.+Voit täyttää muuttujien kentät arvoilla samalla tavalla kuin kiinteiddä koordinaattimuodoissa, kuten selitettynä edellisissä osioissa.
  
-As soon as the input for all variable fields is complete the result prediction usually turns into white and shows the calculated coordinate.+Kun kaikkille muuttujille on asetettu arvo, tulosten muodostus muuttuu yleensä valkoiseksi ja näyttää lasketut koordinaatit.
  
 {{ :en:result_prediction_ok.png?nolink&400 |}} {{ :en:result_prediction_ok.png?nolink&400 |}}
  
-In some cases the result field still stays gray because the coordinate parser could not interpret the initial coordinate input correctlyIn the screenshot below there is a misplaced SPACE character between two digits of the same group which confuses the coordinate parser.+Joissakin tapauksissa tuloskenttä pysyy harmaana, koska koordinaattien purkaja ei pystynyt tulkitsemaan alkuperäisiä koordinaatteja oikeinTässä näyttökaappauksessa koordinaateissa on VÄLILYÖNTI väärässä paikassa kahden numeron välillä, samassa ryhmässä, joka hämmentää koordinaattien purkajaa.
  
 {{ :en:result_prediction_fail.png?nolink&400 |}} {{ :en:result_prediction_fail.png?nolink&400 |}}
  
-Typical problems with coordinates copied from listings are+Tyypilliset ongelmat kuvauksissa olevissa koordinaateissa
-  * Lower case variable namesvariables must consist of capital letters +  * Muuttujat pienillä kirjaimillakoordinaattien päämuuttujien pitää olla isolla kirjaimilla 
-  * Space between digits within a group ''N45° 5.(K) (I/N)(K+L+M+N)'' +  * Välilyönti numeroiden keskellä samassa ryhmässä ''N45° 5.(K) (I/N)(K+L+M+N)'' 
-  * Space before the degree sign        ''N45 ° 5.(K)(I/N)(K+L+M+N)'' +  * Välilyönti ennen astemerkkiä        ''N45 ° 5.(K)(I/N)(K+L+M+N)'' 
-  * Space before the decimal point      ''N45° 5 .(K)(I/N)(K+L+M+N)'' +  * Välilyönti ennen pistemerkkiä      ''N45° 5 .(K)(I/N)(K+L+M+N)'' 
-  * Space after the decimal point       ''N45° 5. (K)(I/N)(K+L+M+N)'' +  * Välilyönti pistemerkin jälkeen       ''N45° 5. (K)(I/N)(K+L+M+N)'' 
-  * Wrong minus signThere are many [[https://en.wikipedia.org/wiki/Dash|different dash signs]] - only the standard hyphen/minus sign (''-''is accepted +  * Väärä miinusmerkkiOn olemassa monta [[https://fi.wikipedia.org/wiki/Viivamerkit|erilaista viivamerkkiä]] - vain standardi yhdysmerkki (''-''hyväksytään 
-  * Wrong multiplication signsometimes an ''x'' or an interpunct (''·''is taken as multiplier sign instead of an asterisk (''*''+  * Väärä kertomerkkijoskus kirjainta ''x'' tai keskipistettä (''·''käytetään asteriksin sijaan (''*''
-  * Wrong division signsometimes a colon ('':''is taken as division sign instead of a slash (''/''+  * Väärä jakomerkkijoskus kaksoispistettä ('':''käytetään vinoviivan sijaan (''/''
-  * Nested square brackets: ''N45° 5.[[X+Y]*10]''+  * Hakasulkeet sisäkkäin: ''N45° 5.[[X+Y]*10]''
  
-As with the other formats above the state of calculator can be saved at any time.+Kuten muissakin koordinaattimuodoissa, laskimen tila voidaan tallentaa milloin tahansa tarvittaessa.
  
-==== Further information ==== +==== Lisätietoja englanniksi==== 
-{{anchor:further_information}+{{anchor:further_information}}
  
-The contributor of the calculator codepublished some videos presenting different usage examples for the calculator:+Laskurin ohjelmoija on julkaissut useita videoita englanniksijotka näyttävät useita käyttöesimerkkejä laskimelle. //
  
 {{youtube>eN2y5mvJul4?medium}} {{youtube>eN2y5mvJul4?medium}}
fi/coordinatedialog.1539136236.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2018/10/10 03:50 / vike91