Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


fi:loggingtb

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
fi:loggingtb [2018/10/10 02:41]
vike91 [Top Bar Menu]
fi:loggingtb [2021/08/30 23:31] (nykyinen)
murggel [Trackable handling] use svg
Rivi 1: Rivi 1:
-FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)//+
  
 ====== Matkaajien käsittely ====== ====== Matkaajien käsittely ======
Rivi 38: Rivi 38:
  
 ^ Kuvake ^ Toiminto ^ Selite ^ ^ Kuvake ^ Toiminto ^ Selite ^
-|{{ :ic_menu_send.png?nolink&40 |}}|Lähetä loki|Käytä tätä nappia lähettääksesi lokin kirjattavaksi kun olet saanut sen valmiiksi.| +|{{ :ic_menu_send.svg?nolink&40 |}}|Lähetä loki|Käytä tätä nappia lähettääksesi lokin kirjattavaksi kun olet saanut sen valmiiksi.| 
-|{{ :ic_menu_add.png?nolink&40 |}}|Lisää malline|Voit tästä lisätä [[.mainmenu:settings#placeholder_templates|mallineen]] tai allekirjoituksesi kirjaukseen.| +|{{ :ic_menu_add.svg?nolink&40 |}}|Lisää malline|Voit tästä lisätä [[.mainmenu:settings#placeholder_templates|mallineen]] tai allekirjoituksesi kirjaukseen.| 
-|{{ :abc_ic_menu_moreoverflow_normal_holo_light.png?nolink&40 |}}|Kolmen pisteen menu|Klikkaamalla tästä esille tulee toimintomenu, joka sisältää toiminnot, jotka eivät ole sopinut laitteesi yläpalkkiin, ja on siirretty tähän listaan. Kaikki toiminnot tässä menulistassa esitellään tässä taulukossa.|+|{{ :three_dot_vertical.svg?nolink&40 |}}|Kolmen pisteen menu|Napauttamalla tästä esille tulee toimintomenu, joka sisältää toiminnot, jotka eivät ole sopinut laitteesi yläpalkkiin, ja on siirretty tähän listaan. Kaikki toiminnot tässä menulistassa esitellään tässä taulukossa.|
 | |Hymiöt|Avaa listan hymiöistä jotka voit lisätä kirjaukseesi.| | |Hymiöt|Avaa listan hymiöistä jotka voit lisätä kirjaukseesi.|
 | |Toista edellinen loki|Lisää edelliseen matkaajaan kirjaamasi lokin tämän matkaajan lokin kirjaukseen.| | |Toista edellinen loki|Lisää edelliseen matkaajaan kirjaamasi lokin tämän matkaajan lokin kirjaukseen.|
  
  
-==== Log type ====+==== Lokityyppi ====
 {{anchor:log_type:}} {{anchor:log_type:}}
  
 {{ :en:loggingtb_logtype.png?nolink&400 |}} {{ :en:loggingtb_logtype.png?nolink&400 |}}
  
-Depending on the trackable brandits current state and if you are owner of the trackabledifferent log types can be selected by clicking on this field:+Riippuen matkaajan merkistämatkaajan senhetkisestä tilasta ja oletko matkaajan omistajaerilaisia lokityyppejä voidaan valita napauttamalla tätä kenttää:
  
-^Log Type Description +^Lokityyppi Selite
-|Retrieved|You retrieved this trackable from the geocachewhere it is currently listed.| +|Otettu kätköstä|Otit tämän matkaajan kätköstäjohon se on nyt listattu.| 
-|Discovered|You only want to report, that you have seen this trackable but did not perform any other action with it.| +|Nähty|Haluat vain kirjata matkaajan nähdyksi mutta et halua tehdä sille muuta.| 
-|Dropped Off|You placed this trackable into a geocache.\\ \\ :!: This log type is only available for GeoKretyas geocaching.com dropped off logs are always combined with a cache log and therefore included on the [[logging#inventory|geocache logging page]].| +|Pudotettu|Pudotit matkaajan kätköön.\\ \\ :!: Tämä lokityyppi on saatavilla vai GeoKretyllesillä geocaching.com Pudotettu-lokit yhdistetään aina kätkön lokiin ja täten kirjataan [[logging#inventory|geokätkön kirjaussivulla]].| 
-|Visited|You want to let this trackable visit a geocache.\\ \\ :!: This log type is only available for GeoKretyas geocaching.com visited logs are always combined with a cache log and therefore included on the [[logging#inventory|geocache logging page]].| +|Vieraili|Haluat merkata matkaajan kätköllä vierailleeksi.\\ \\ :!:  Tämä lokityyppi on saatavilla vai GeoKretyllesillä geocaching.com Vieraili-lokit yhdistetään aina kätkön lokiin ja täten kirjataan [[logging#inventory|geokätkön kirjaussivulla]].| 
-|Grabbed somewhere|You want to transfer this trackable into your inventory but did not find it in a cache but grabbed it from another user or an unknown location.| +|Otettu muualta|Haluat siirtää tämän matkaajan tavaraluetteloosi. Et kuitenkaan napannut sitä kätköstä vaan toiselta käyttäjältä tai muusta tuntemattomasta sijainnista.| 
-|Note|You want to write a comment/note for this trackable.| +|Muistiinpano|Haluat kirjoittaa kommentin/muistiinpanon tälle matkaajalle.| 
-|Move to Collection|If a geocaching.com trackable is marked as collectibleyou can use this log type to move the trackable from your inventory to your personal trackable collection.| +|Siirrä kokoelmaan|Jos geocaching.com-matkaaja on merkitty keräiltäväksivoit käyttää tätä lokityyppiä siirtääksesi matkaajan omaan matkaajakokoelmaasi.| 
-|Move to Inventory|If a geocaching.com trackable is currently in your collectionyou can use this log type to move the trackable to your inventory.|+|Siirrä tavaraluetteloon|Jos geocaching.com-matkaaja on tällä hetkellä kokoelmassasivoit käyttää tätä lokityyppiä siirtääksesi matkaajan tavaraluetteloosi.|
  
  
-==== Log date/time ====+==== Lokikirjauksen päivämäärä/aika ====
 {{anchor:log_date_time:}} {{anchor:log_date_time:}}
  
 {{:en:loggingtb_datetime.png?nolink&400 |}} {{:en:loggingtb_datetime.png?nolink&400 |}}
  
-Select the date (and time only supported for GeoKrety) associated with your log. +Valitse päivämäärä (ja aika vain GeoKrety) lokikirjauksellesi
- +==== Seurantakoodi ====
-==== Tracking code ====+
 {{anchor:tracking_code:}} {{anchor:tracking_code:}}
  
 {{:en:loggingtb_trackingcode.png?nolink&400 |}} {{:en:loggingtb_trackingcode.png?nolink&400 |}}
  
-Enter the secret tracking code into this field before posting your logYou will need the secret code to post any log besides ''Note''. GeoKrety also requires the secret code to post a ''Note''+Aseta tähän salainen seurantakoodi ennen lokikirjauksen lähettämistäTarvitset salaisen seurantakoodin lähettääksesi minkä tahansa muun lokin kuin ''Muistiinpano''. GeoKrety vaatii koodin myös ''Muistiinpano''-kirjaukselle.
- +
-The secret code will be already shown in this field if you used it to search for this trackable or if this trackable is currently in your inventory.+
  
 +Salainen seurantakoodi näytetään tässä kentässä jos käytit sitä matkaajan etsimiseen, tai jos matkaaja on tällä hetkellä tavaraluettelossasi.
  
 ==== Log text ==== ==== Log text ====
Rivi 85: Rivi 83:
 {{:en:loggingtb_logtext.png?nolink&400 |}} {{:en:loggingtb_logtext.png?nolink&400 |}}
  
-Enter your individual log into this field.+Kirjaa lokikirjauksesi tähän kenttään.
  
-==== Social media ====+==== Sosiaalinen media ====
 {{anchor:social_media:}} {{anchor:social_media:}}
  
 {{:en:loggingtb_socialmedia.png?nolink&400 |}} {{:en:loggingtb_socialmedia.png?nolink&400 |}}
  
-If you connected c:geo with [[https://twitter.com|Twitter]] in the [[.mainmenu:settings#social_media|settings]] this field will be shownIf you enable the checkbox c:geo will post a tweet in parallel to sending this log.+Jos olet yhdistänyt c:geon [[https://twitter.com|Twitteriin]] [[.mainmenu:settings#social_media|asetuksissa]] niin tämä kenttä näytetäänJos valinta on päällä, c:geo tekee twiittauksen kirjauksen lähetyksen yhteydessä.
  
-==== Special fields ====+==== Erikoiskentät ====
 {{anchor:special_fields:}} {{anchor:special_fields:}}
  
 {{:en:loggingtb_dropoff_gk.png?nolink&300 |}} {{:en:loggingtb_dropoff_gk.png?nolink&300 |}}
  
-In case you compose a ''Dropped Off'' log for a GeoKrety trackableyou will need to define the geo code and/or the coordinates of the cache, where you dropped this trackable.+Kun luot ''Pudotettu''-kirjauksen GeoKrety-matkaajallesinun tulee määrittää kätkön geokoodi ja/tai koordinaatit johon tiputit tämän matkaajan.
  
-Use the field ''Geo code'' to enter the geo code of the cache where your dropped the trackable or click on ''Coordinates'' to open the [[coordinatedialog|coordinate input dialog]] and enter the coordinates, where you dropped off the trackable.+Käytä ''Geokoodi''-kenttää määrittääksesi kätkön geokoodin, johon tiputit matkaajan tai napauta''Koordinaatit'' avataksesi [[coordinatedialog|koordinaattien syöttönäytön]] ja syötä koordinaatit mihin matkaaja on tiputettu.
  
-===== Trackable Inventory =====+===== Tavaraluettelo =====
 {{anchor:trackable_inventory:}} {{anchor:trackable_inventory:}}
  
-The trackable inventory is the list of all trackables you currently have in your hands (i.e. you retrieved them from a cache or grabbed them from another user).+Tavaraluettelo on lista, jossa näytetään käsissäsi olevat matkaajat (esimerkiksi olet poiminut ne kätköstä tai napannut ne toiselta käyttäjältä).
  
-At the moment c:geo does not support a dedicated view of your trackable inventoryHowever you will see you complete inventory on the [[logging#inventory|inventory section]] of the [[logging|cache logging page]], while composing a log for a geocache.+Tällä hetkellä c:geo ei tue erillistä näyttöä matkaajaluettelostaNäet kuitenkin täydellisen matkaajaluettelon [[logging|kätkön kirjaussivun]] [[logging#inventory|tavaraluettelo-osiossa]] luodessasi kirjausta geokätkölle.
fi/loggingtb.1539132115.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2018/10/10 02:41 / vike91