Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


fi:mainmenu:lists

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
Seuraava revisio Both sides next revision
fi:mainmenu:lists [2018/07/19 10:58]
vike91 [Hallitse kätköjä]
fi:mainmenu:lists [2020/12/25 07:43]
vike91 [Kätkölista]
Rivi 1: Rivi 1:
-FIXME Tämä sivu on vielä keskeneräinen. 
  
 ====== Tallennetut kätköt ====== ====== Tallennetut kätköt ======
Rivi 7: Rivi 6:
 Tämä valikko listaa kätköt, jotka ovat sillä hetkellä tallennettu laitteeseesi offline-käyttöön. Paremman kokemuksen luomiseksi c:geo antaa mahdollisuuden lajitella kätköt erilaisiin listoihin. Tämä valikko listaa kätköt, jotka ovat sillä hetkellä tallennettu laitteeseesi offline-käyttöön. Paremman kokemuksen luomiseksi c:geo antaa mahdollisuuden lajitella kätköt erilaisiin listoihin.
  
-Voit aina tarkastella listassa olevien kätköjen tietoja, jopa silloin kun sinulla ei ole verkkoyhteyttä. Näiden listojen kaikki kätköt, sekä näiden yksityiskohtaiset tiedot, ovat tallennettuina laitteeseen. Jotkin tiedot (kuten lokikuvat, staattiset kartat) ovat saatavilla offline-tilassa vain silloin kun olet kytkenyt sen päältä [[settings#offline_data|asetuksista]].+Voit aina tarkastella listassa olevien kätköjen tietoja, jopa silloin kun sinulla ei ole verkkoyhteyttä. Näiden listojen kaikki kätköt, sekä näiden yksityiskohtaiset tiedot, ovat tallennettuina laitteeseen. Jotkin tiedot (kuten lokikuvat) ovat saatavilla offline-tilassa vain silloin kun olet kytkenyt sen päälle [[settings#offline_data|asetuksista]].
 ===== Kätkölista ===== ===== Kätkölista =====
 {{anchor:cache_list:}} {{anchor:cache_list:}}
Rivi 22: Rivi 21:
 {{:en:lists_1_en.png?direct&400 |}} {{:en:lists_1_en.png?direct&400 |}}
  
-Lista näyttää jokaisen kätkön kohdalla ensimmäisellä rivillä kätkön nimen. Toisella rivillä näytetään kätkökoodi, D/T arvot, kätkön koko, kätkön [[..:basicmembers|premium]]-tila (jos käytössä), ja onko kätköä tallennettu offline-käyttöön (käyttökelpoinen jos käytät hakutoiminnon tuloksien listaa).\\ +Lista näyttää jokaisen kätkön kohdalla ensimmäisellä rivillä kätkön nimen. Toisella rivillä näytetään kätkökoodi, D/T arvot, kätkön koko, kätkön [[..:basicmembers|premium]]-tila (jos käytössä), ja onko kätköä tallennettu offline-käyttöön (käyttökelpoinen jos käytät hakutoiminnon tuloksien listaa). Alimmaisena oleva rivi näyttää kaikkien listojen nimet, joihin kyseinen kätkö on tallennettu (jos toiminto on kytketty päälle [[settings#​offline_data|asetuksista]]).\\
-Värinauha vasemmalla (kätkötyyppikuvakkeen päällä olevien kätkömerkkien lisäksi) näyttää onko kätkö <color #22b14c>löydetty</color> tai onko kätköllä <color #ed1c24>offline-loki</color> tallennettuna.+
  
-Jos kätkön nimi on <del>yliviivattu</del>, kyseinen kätkö on hyllytetty. Tämän lisäksi, jos kätkön nimi on <color #ed1c24>punaisella</color>, kätkö on arkistoitu, eikä ole enää saatavilla.+Värinauha vasemmalla (kätkötyyppikuvakkeen päällä olevien kätkömerkkien lisäksi) näyttää sen oletko kirjannut kätköön **"<color #22b14c>löytyi</color>"**- tai "**<color #ed1c24>ei löytynyt</color>"** -lokin, tai sen onko kätköllä odottava **<color #ff7f27>offline</color>**-kirjaus tallennettuna. 
 + 
 +Jos kätkön nimi on **<del>yliviivattu</del>**, kyseinen kätkö on hyllytetty. Tämän lisäksi, jos kätkön nimi on **<color #ed1c24>punaisella</color>**, kätkö on arkistoitu, eikä ole enää saatavilla.
  
 Lyhyt klikkaus kätkön nimen päältä avaa kätkön [[..:cachedetails|tiedot]], ja pitkä painallus avaa [[lists#context_menu|valikon]], joka tarjoaa suoran pääsyn useihin kätköön liittyviin toimintoihin. Lyhyt klikkaus kätkön nimen päältä avaa kätkön [[..:cachedetails|tiedot]], ja pitkä painallus avaa [[lists#context_menu|valikon]], joka tarjoaa suoran pääsyn useihin kätköön liittyviin toimintoihin.
Rivi 178: Rivi 178:
 |Poista|Poistaa kätköt nykyisestä listasta.| |Poista|Poistaa kätköt nykyisestä listasta.|
 |Poista aiemmat tapahtumat|Tämä valinta on käytettävissä vain, jos lista sisältää tapahtumakätköjä. Poistaa listasta menneet tapahtumakätköt.| |Poista aiemmat tapahtumat|Tämä valinta on käytettävissä vain, jos lista sisältää tapahtumakätköjä. Poistaa listasta menneet tapahtumakätköt.|
 +|Lähetä muutetut koordinaatit|Tämä valinta aloittaa tämän listan muutettujen koordinaattien lähettämisen omiin tietoihin geokätköilypalvelimelle, valittujen kätkön kohdalle.|
 +|Lähetä kaikkien kätköjen koordinaatit|Tämä valinta aloittaa kaikkien listalla olevien kätköjen muutettujen koordinaattien lähettämisen omiin tietoihin geokätköilypalvelimelle, kaikkien kätköjen kohdalle. \\ :!: **VAROITUS:​** Tämä ylikirjoittaa palvelimella olevat kätköjen koordinaattitiedot kullekin kätkölle c:geossa olevilla koordinaattitiedoilla! Tätä tulee käyttää vain erikoistapauksissa, esimerkiksi silloin kun olet tuonut GPX-tiedoston joka sisältää muutetut koordinaatit listattuina koordinaatteina. Tätä toimintoa ei voida peruuttaa ja sinun tulee käyttää sitä vain jos tiedät mitä olet tekemässä. Normaalitapauksissa saman valikon toiminto ''Lähetä muutetut koordinaatit'' riittää.|
 |Poista offline-lokit|Tämä valinta on käytettävissä vain, jos lista sisältää kätköjä, joissa on offline-loki. Poistaa offline-lokit valituista kätköistä.| |Poista offline-lokit|Tämä valinta on käytettävissä vain, jos lista sisältää kätköjä, joissa on offline-loki. Poistaa offline-lokit valituista kätköistä.|
 +|Luo käyttäjän määrittelemä kätkö| Tämä aloittaa [[en:udc|käyttäjän määrittämän kätkön]] luomisen.|
  
 ==== Hallitse listoja ==== ==== Hallitse listoja ====
Rivi 189: Rivi 192:
 ^ Valinta ^ Selite ^ ^ Valinta ^ Selite ^
 |Luo uusi lista|Luo uuden kätkölistan.| |Luo uusi lista|Luo uuden kätkölistan.|
-|Poista valittu lista|Poistaa nykyisen kätkölistan.\\ \\ :!: Jos poistettava lista sisältää kätköjä, nämä kätkötä siirretään oletuslistaan ''Tallennettu''.|+|Poista valittu lista|Poistaa nykyisen kätkölistan.\\ \\ :!: Jos poistettava lista sisältää kätköjä, nämä kätköt siirretään oletuslistaan ''Tallennettu''.|
 |Nimeä uudelleen nykyinen lista|Nimeä nykyinen lista uudelleen.| |Nimeä uudelleen nykyinen lista|Nimeä nykyinen lista uudelleen.|
 |Poista listan kätköt muilta listoilta|Vertaa tämän listan kätköjä muiden listojen kätköihin ja poistaa muista listoista löytyvät saman kätkön kopiot.| |Poista listan kätköt muilta listoilta|Vertaa tämän listan kätköjä muiden listojen kätköihin ja poistaa muista listoista löytyvät saman kätkön kopiot.|
 +|Aseta listamerkki|Tällä toiminnolla voit asettaa listamerkin haluamallasi värillä kullekin listan kätkölle. Eri värejä on saatavilla. Tämän toiminnon jälkeen tämän listan kätköjen kuvakkeet on merkattu tällä listamerkillä sekä kartalla että listoillasi. Maksimissaan 2 listamerkkiä voidaan käyttää jokaisen kätkön kohdalla.|
  
 <WRAP center round info 100%> <WRAP center round info 100%>
Rivi 197: Rivi 201:
 </WRAP> </WRAP>
  
-==== Import ====+==== Tuo ====
 {{anchor:import:}} {{anchor:import:}}
  
-This menu offers options to import caches onto your lists from various sources as described below.+Tämä valikko sisältää useita vaihtoehtoja kätköjen tuontiin.
  
 {{ :en:lists_import.png?direct&400 |}} {{ :en:lists_import.png?direct&400 |}}
  
-Menu item Description ^  +Toiminto Selite ^  
-|Import Pocket Query|Opens the [[pocketquery|pocket query]] screen to import caches from your existing pocket queries.\\ \\ :!: This function is only available to geocaching.com [[..:basicmembers|premium members]].| +|Tuo Pocket Query|Avaa [[pocketquery|Pocket Query]]-näkymän kätköjen tuontiin nykyisistä Pocket Queryistä.\\ \\ :!: Tämä toiminto on saatavilla vain geocaching.comin [[..:basicmembers|Premium-jäsenille]].| 
-|[[..offline#gpx_import|Import GPX]]|Allows you to import GPX files from your file system.\\ The folder where GPX files to be imported have to be storedcan be defined in the [[settings#gpx|settings]].| +|[[..offline#gpx_import|Tuo GPX]]|Avaa näkymän kätköjen tuontiin GPX-tiedostoista laitteessasiKansio, mistä GPX-tiedostoja haetaanvoidaan asettaa [[settings#gpx|asetuksista]].| 
-|Import from send2cgeo|Allows you to import caches using the [[utilityprograms|send2cgeo]] script.| +|Tuo send2cgeo|Avaa näkymän kätköjen tuontiin [[utilityprograms|send2cgeo]]-skriptiä käyttäen.| 
-|Import from Android|This option will open the Android import menu for importing a GPX fileoffering you a wider choice of possible file sources (e.g. Google Drive)|+|Tuo Androidista|Avaa Androidin tuontivalikon GPX-tiedoston tuontiinantaen sinulle laajemman mahdollisuuden kätköjen tuontiin erilaisista lähteistä (kuten Google Drivestä).|
  
-==== Export ====+==== Vienti ====
 {{anchor:export:}} {{anchor:export:}}
  
-This menu offers options to export caches from your current list as described below.+Tämä valikko sisältää useita vaihtoehtoja kätköjen vientiin.
  
 {{ :en:lists_export.png?direct&400 |}} {{ :en:lists_export.png?direct&400 |}}
  
-Menu item Description ^  +Valinta Selite ^  
-|GPX|Exports your list as GPX file+|GPX|Vie listan GPX-tiedostoon
-|Field Notes|Exports all existing offline logs on your list into field notes (incl. optional upload to geocaching.com)| +|Kenttämerkinnät|Vie kaikki offline-lokit listastasi kenttäkirjauksiksi (kuten vapaavalintainen lataus geocaching.comiin)| 
-|Personal notes|Uploads all existing personal notes in the caches on your list to the geocaching server.|+|Omat merkinnät|Lataa kaikki listan kätköjen omat muistiinpanot palvelimelle.|
fi/mainmenu/lists.txt · Viimeksi muutettu: 2021/07/31 14:54 / vike91