Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


fi:offlinemaps

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
fi:offlinemaps [2020/01/05 20:07]
vike91 [Configuration]
fi:offlinemaps [2020/01/05 20:16] (nykyinen)
vike91 fixme out
Rivi 1: Rivi 1:
-**FIXME** 
 ====== Offline-karttojen tutoriaali ====== ====== Offline-karttojen tutoriaali ======
  
Rivi 93: Rivi 92:
  
  
-===== Usage =====+===== Käyttö =====
 <WRAP center round important 100%> <WRAP center round important 100%>
-After adding new maps/themes to the configured directories a restart of c:geo is needed to recognize the added files.+Uusien karttojen/teemojen lisäämisen jälkeen c:geo tulee käynnistää uudelleen lisättyjen tiedostojen tunnistamiseksi.
 </WRAP> </WRAP>
  
-==== Using the map file ====+==== Karttatiedoston käyttö ====
  
-If you correctly configured the directories, c:geo will now show all available offline map files in the map selection menu on your (live) map and in c:geo Menu -> Settings -> Map.+Jos olet konfiguroinut kansiot oikein, c:geo näyttää nyt kaikki saatavat offlinekarttatiedostot karttojen valintavalikossa (live)kartalla ja c:geon valikossa Valikko -> Asetukset -> Kartta.
  
 {{:en:offlinemap_map_selector_2.jpg?direct&400|}} {{:en:offlinemap_map_selector_2.jpg?direct&400|}}
 {{ :en:offlinemap_map_selector.jpg?direct&400|}} {{ :en:offlinemap_map_selector.jpg?direct&400|}}
  
-Once selected c:geo will continuously use this map file to render your map instead of using the online maps.+Kun kartat on kerran valittu, c:geo käyttää kyseistä karttatiedostoa karttasi näyttämiseen onlinekarttojen tilalla.
  
-==== Using the theme ====+==== Teemojen käyttö ====
  
-After selecting the offline map file to be usedyou can assign the theme, which shall be used to render the map.+Käytettävän offline-karttatiedoston valinnan jälkeenvoit asettaa teeman jota käytetään kartan renderöintiin.
  
-This can be done in the menu of the (live) map using the menu option ''Select map theme''If you installed a theme alongside with your offline mapplease make sure you select the corresponding theme here.+Tämä tapahtuu (live)kartan valikossa valinnan ''Valitse karttateema'' kauttaJos asensit teeman offline-karttojen kanssavalitse myös kartan mukainen teema tässä.
  
 {{:en:offlinemap_theme_selector.jpg?direct&400|}} {{:en:offlinemap_theme_selector.jpg?direct&400|}}
Rivi 120: Rivi 119:
  
  
-===== Advanced theme options =====+===== Edistyneet teemavalinnat =====
  
-If you installed a themeyou can adjust and configure the visibility of certain map elements according to your needYou can find the related option in the (live) map menu under ''Theme Options''.+Jos asensit teemanvoit säätää ja konfiguroida tiettyjen karttaelementtien näkyvyyttä tarpeesi mukaanLöydät kyseisen asetuksen (live)kartan valikon valinnasta ''Teeman asetukset''.
  
 {{ :en:offlinemap_advanced_themeoptions.jpg?direct&400 |}} {{ :en:offlinemap_advanced_themeoptions.jpg?direct&400 |}}
  
-Here you can select a basic map style (e.g. HikingCyclingCarand customize it afterwards by enabling/disabling additional elements of the map.+Tästä voit valita kartan perustyylin (kuten Vaelluspyöräilyautoiluja säätää karttaa tarpeesi mukaan kytkemällä päälle ja pois kartan lisäelementtejä.
  
 {{ :en:offlinemap_advanced_themeoptions_2.jpg?direct&400 |}} {{ :en:offlinemap_advanced_themeoptions_2.jpg?direct&400 |}}
  
-===== Further reading on offline maps =====+===== Lisälukemista offlinekartoista =====
  
-Link to some guides and tutorials made by c:geo users+Linkkejä joihinkin oppaisiin ja tutoriaaleihin, jotka c:geon käyttäjät ovat tehnyt
  
-Link Language Description ^  +Linkki Kieli Selite ^  
-|[[https://www.saarfuchs.com/2019/05/cgeo-so-einfach-kann-geocaching-sein-vortragsfolien-2019.html|Saarfuchs Blog]]|German|Tutorial about c:geo and offline usage|+|[[https://www.saarfuchs.com/2019/05/cgeo-so-einfach-kann-geocaching-sein-vortragsfolien-2019.html|Saarfuchs Blog]]|Saksa|Tutoriaali c:geon ja sen käytöstä offline-tilassa|
  
  
fi/offlinemaps.1578251220.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2020/01/05 20:07 / vike91