Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nl:attributes

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Volgende revisie
Vorige revisie
nl:attributes [2018/08/17 13:03]
quidje aangemaakt
nl:attributes [2019/06/30 22:23]
linstylemon [attributes] NL
Regel 1: Regel 1:
-FIXME **Deze pagina is nog niet volledig vertaald. Help alsjeblieft de vertaling compleet te maken.**\\ //​(verwijder deze paragraaf als de vertaling is voltooid)//+====== Attributen ======
  
-====== Attribute icons ====== +Deze pagina biedt een overzicht van alle attributen pictogrammen die worden gebruikt ​in c: geo.  
- +De attributen worden gebruikt door een cache-eigenaar om de kenmerken van een cache te beschrijven en worden weergegeven op de [[cachedetails#​attributes|cache details]] ​pagina
-This page provides an overview about all attribute icons used in c:​geo. ​The attribute icons are used by a cache owner to describe the attributes of a cache and are shown on the [[cachedetails#​attributes|cache details]] ​page+
  
 <WRAP center round tip 100%> <WRAP center round tip 100%>
-You can click on the attribute section ​in the cache details to view a textual description instead of the icons.+Je kunt op het kenmerkgedeelte ​in de cachegegevens klikken om een tekstuele beschrijving te bekijken in plaats van de pictogrammen.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-Most of the icons can be negated if they are strike through like this: {{:​attribute_strikethru.png?​nolink&20|}} (e.g. "​Available ​24/7" would be negated to "Not available ​24/7"). +De meeste pictogrammen kunnen worden genegeerd als ze op deze manier worden doorgehaald: {{:​attribute_strikethru.png? ​Nolink ​& 20 |}} (bijvoorbeeld '24/7 beschikbaar'​ zou worden genegeerd als '​Niet ​24/7 beschikbaar'​). 
  
-Not all attributes are available on all geocaching services.+Niet alle attributen zijn beschikbaar op alle geocaching-services.
  
-Icon Description ​+Icoon Omschrijving ​
-|{{:​attribute_abandonedbuilding.png?​nolink&​40 |}}|The geocache ​is located ​in an abandoned building+|{{:​attribute_abandonedbuilding.png?​nolink&​40 |}}|De geocache ​ligt in/bij een verlaten gebouw
-|{{:​attribute_aircraft.png?​nolink&​40 |}}|Aircraft needed+|{{:​attribute_aircraft.png?​nolink&​40 |}}|Vliegtuig nodig
-|{{:​attribute_all_seasons.png?​nolink&​40 |}}|Available at all seasons+|{{:​attribute_all_seasons.png?​nolink&​40 |}}|Elk seizoen beschikbaar
-|{{:​attribute_arithmetic.png?​nolink&​40 |}}|Mathematical tasks need to be solved+|{{:​attribute_arithmetic.png?​nolink&​40 |}}|Wiskundige taken moeten worden opgelost
-|{{:​attribute_ask_owner.png?​nolink&​40 |}}|Ask the owner for information+|{{:​attribute_ask_owner.png?​nolink&​40 |}}|Vraag de eigenaar voor informatie
-|{{:​attribute_audio_cache.png?​nolink&​40 |}}|This is an audio cache| +|{{:​attribute_audio_cache.png?​nolink&​40 |}}|Dit is een audio cache| 
-|{{:​attribute_available.png?​nolink&​40 |}}|Available ​24/7 (at all times)| +|{{:​attribute_available.png?​nolink&​40 |}}|Beschikbaar ​24/7 (op alle tijden)| 
-|{{:​attribute_bicycles.png?​nolink&​40 |}}|Bicycles are allowed+|{{:​attribute_bicycles.png?​nolink&​40 |}}|Fietsen zijn toegestaan
-|{{:​attribute_boat.png?​nolink&​40 |}}|You might need a boat for this cache| +|{{:​attribute_boat.png?​nolink&​40 |}}|Mogelijk een boot nodig voor deze cache| 
-|{{:​attribute_breeding.png?​nolink&​40 |}}|Birds might be breeding near the cache| +|{{:​attribute_breeding.png?​nolink&​40 |}}|Er kunnen vogels broeden in de buurt van de cache| 
-|{{:​attribute_byop.png?​nolink&​40 |}}|You have to bring your own pen, as there is none in the cache| +|{{:​attribute_byop.png?​nolink&​40 |}}|Neem een eigen pen meeomdat er geen beschikbaar ​is in de cache| 
-|{{:​attribute_campfires.png?​nolink&​40 |}}|Campfires are allowed+|{{:​attribute_campfires.png?​nolink&​40 |}}|Kampvuren zijn toegestaan
-|{{:​attribute_camping.png?​nolink&​40 |}}|Camping ​is allowed+|{{:​attribute_camping.png?​nolink&​40 |}}|Kamperen ​is toegestaan
-|{{:​attribute_cave.png?​nolink&​40 |}}|The geocache ​is located ​in a cave+|{{:​attribute_cave.png?​nolink&​40 |}}|De geocache ​bevindt zich in a grot
-|{{:​attribute_cliff.png?​nolink&​40 |}}|The geocache ​is located ​in the vicinity of a cliff+|{{:​attribute_cliff.png?​nolink&​40 |}}|De geocache ​bevindt zich in de nabijheid van een klif
-|{{:​attribute_climbing.png?​nolink&​40 |}}|Climbing will be required for this geocache| +|{{:​attribute_climbing.png?​nolink&​40 |}}|Klimmen is nodig voor deze geocache| 
-|{{:​attribute_compass.png?​nolink&​40 |}}|You will need a compass for this geocache| +|{{:​attribute_compass.png?​nolink&​40 |}}|Kompas nodig voor deze geocache| 
-|{{:​attribute_cow.png?​nolink&​40 |}}|Animals might be present ​in vicinity of the geocache| +|{{:​attribute_cow.png?​nolink&​40 |}}|Dieren kunnen aanwezig zijn in de buurt van de geocache| 
-|{{:​attribute_danger.png?​nolink&​40 |}}|The geocache ​is located ​in a dangerous area+|{{:​attribute_danger.png?​nolink&​40 |}}|De geocache ​bevindt zich in gevaarlijk gebied
-|{{:​attribute_dangerousanimals.png?​nolink&​40 |}}|Dangerous animals might be present ​in vicinity of the geocache| +|{{:​attribute_dangerousanimals.png?​nolink&​40 |}}|Gevaarlijke dieren kunnen aanwezig zijn in de buurt van de geocache| 
-|{{:​attribute_day.png?​nolink&​40 |}}|This geocache is available at day time+|{{:​attribute_day.png?​nolink&​40 |}}|Deze geocache is overdag beschikbaar
-|{{:​attribute_dogs.png?​nolink&​40 |}}|Dogs are allowed+|{{:​attribute_dogs.png?​nolink&​40 |}}|Honden zijn toegestaan
-|{{:​attribute_easy_climbing.png?​nolink&​40 |}}|The geocache ​will require easy climbing+|{{:​attribute_easy_climbing.png?​nolink&​40 |}}|De geocache ​vereist eenvoudig klimmen
-|{{:​attribute_fee.png?​nolink&​40 |}}|An entrance fee is required to find this geocache+|{{:​attribute_fee.png?​nolink&​40 |}}|Voor het vinden van deze gecocache ​is een entree prijs vereist
-|{{:​attribute_field_puzzle.png?​nolink&​40 |}}|A puzzle or some other quests needs to solved in the field+|{{:​attribute_field_puzzle.png?​nolink&​40 |}}|Er moet een veldpuzzel worden opgelost
-|{{:​attribute_firstaid.png?​nolink&​40 |}}|This geocache ​currently needs owner maintenance as reported by another ​geocacher| +|{{:​attribute_firstaid.png?​nolink&​40 |}}|Deze geocache ​heeft momenteel onderhoud nodig van de eigenaar zoals gerapporteerd door een andere ​geocacher| 
-|{{:​attribute_flashlight.png?​nolink&​40|}}|A flashlight is required+|{{:​attribute_flashlight.png?​nolink&​40|}}|Zaklamp nodig
-|{{:​attribute_food.png?​nolink&​40|}}|Food is available nearby+|{{:​attribute_food.png?​nolink&​40|}}|Eten in de buurt beschikbaar
-|{{:​attribute_frontyard.png?​nolink&​40|}}|The cache is located on private grounds+|{{:​attribute_frontyard.png?​nolink&​40|}}|The cache bevindt zich op privé terrein
-|{{:​attribute_fuel.png?​nolink&​40|}}|Fuel ist available nearby+|{{:​attribute_fuel.png?​nolink&​40|}}|Brandstof in de buurt beschikbaar
-|{{:​attribute_geohotel.png?​nolink&​40|}}|This cache is Geohotel| +|{{:​attribute_geohotel.png?​nolink&​40|}}|Deze cache is een Geohotel| 
-|{{:​attribute_geotour.png?​nolink&​40|}}|This cache is part of a Geotour| +|{{:​attribute_geotour.png?​nolink&​40|}}|TDeze cache maakt deel uit van een Geotour| 
-|{{:​attribute_hike_long.png?​nolink&​40|}}|Long hike (>​10km) ​required+|{{:​attribute_hike_long.png?​nolink&​40|}}|Lange wandeling ​(>​10km) ​nodig
-|{{:​attribute_hike_med.png?​nolink&​40|}}|Medium ​hike (<​10km) ​required+|{{:​attribute_hike_med.png?​nolink&​40|}}|Medium ​wandeling ​(<​10km) ​nodig
-|{{:​attribute_hike_short.png?​nolink&​40|}}|Short hike (<​1km) ​required+|{{:​attribute_hike_short.png?​nolink&​40|}}|Korte wandeling ​(<​1km) ​nodig
-|{{:​attribute_hiking.png?​nolink&​40|}}|The cache requires relevant hiking+|{{:​attribute_hiking.png?​nolink&​40|}}|De cache vereist een relevante wandeling
-|{{:​attribute_hills.png?​nolink&​40|}}|The cache is in a mountain area+|{{:​attribute_hills.png?​nolink&​40|}}|De cache bevindt zich in een berg gebied
-|{{:​attribute_historic_site.png?​nolink&​40|}}|A historic site is nearby+|{{:​attribute_historic_site.png?​nolink&​40|}}|Een historische plaats ​is in de buurt
-|{{:​attribute_horses.png?​nolink&​40|}}|Horses/​Riding ​is allowed+|{{:​attribute_horses.png?​nolink&​40|}}|Paard(rijden) ​is toegestaan
-|{{:​attribute_hunting.png?​nolink&​40|}}|The cache is located ​in a hunting area+|{{:​attribute_hunting.png?​nolink&​40|}}|De cache bevindt zich in een jachtgebied
-|{{:​attribute_in_water.png?​nolink&​40|}}|The cache is located under or in water| +|{{:​attribute_in_water.png?​nolink&​40|}}|De cache bevindt zich onder of in water| 
-|{{:​attribute_inside.png?​nolink&​40|}}|The cache is located inside a building+|{{:​attribute_inside.png?​nolink&​40|}}|De cache bevindt zich in een gebouw
-|{{:​attribute_investigation.png?​nolink&​40|}}|The cache requires investigation or preparation+|{{:​attribute_investigation.png?​nolink&​40|}}|De cache behoeft onderzoek of voorbereiding
-|{{:​attribute_jeeps.png?​nolink&​40|}}|Jeeps/​4WD ​allowed+|{{:​attribute_jeeps.png?​nolink&​40|}}|Jeeps/​4WD ​toegestaan
-|{{:​attribute_kids.png?​nolink&​40|}}|The cache is suitable for kids+|{{:​attribute_kids.png?​nolink&​40|}}|De cache is geschikt voor kinderen
-|{{:​attribute_landf.png?​nolink&​40|}}|The cache is part of a Lost&​Found ​adventure+|{{:​attribute_landf.png?​nolink&​40|}}|The cache is deel van een Lost&​Found ​avontuur
-|{{:​attribute_letterbox.png?​nolink&​40|}}|This cache is letterbox| +|{{:​attribute_letterbox.png?​nolink&​40|}}|Deze cache is een letterbox| 
-|{{:​attribute_link_only.png?​nolink&​40|}}|This cache has an electronic logbook ​(you will only find a link to it)| +|{{:​attribute_link_only.png?​nolink&​40|}}|Deze cache heeft een electronisch logboek ​(je vindt alleen een link er naartoe)| 
-|{{:​attribute_magnetic.png?​nolink&​40|}}|The cache involves magnetic components or a magnet ​is required to find the cache| +|{{:​attribute_magnetic.png?​nolink&​40|}}|De cache omvat magnetische componenten of een magneet ​is vereist om de cache te vinden
-|{{:​attribute_mine.png?​nolink&​40|}}|The cache is located ​in a mine+|{{:​attribute_mine.png?​nolink&​40|}}|De cache bevindt zich in een mijn
-|{{:​attribute_motorcycles.png?​nolink&​40|}}|Motorcycles are allowed+|{{:​attribute_motorcycles.png?​nolink&​40|}}|Motors zijn toegestaan
-|{{:​attribute_moving_target.png?​nolink&​40|}}|This is moving ​cache| +|{{:​attribute_moving_target.png?​nolink&​40|}}|Dit is een verplaatsende ​cache| 
-|{{:​attribute_nature_cache.png?​nolink&​40|}}|The cache is located ​in a natural environment+|{{:​attribute_nature_cache.png?​nolink&​40|}}|Te cache bevindt zich in een natuurlijke omgeving
-|{{:​attribute_night.png?​nolink&​40|}}|This cache is recommended to be done at night time+|{{:​attribute_night.png?​nolink&​40|}}|De cache wordt aanbevolen om 's nachts te doen
-|{{:​attribute_nightcache.png?​nolink&​40|}}|This is a night cache| +|{{:​attribute_nightcache.png?​nolink&​40|}}|Dit is een nacht cache| 
-|{{:​attribute_no_gps.png?​nolink&​40|}}|GPS device ​is not required to find this cache| +|{{:​attribute_no_gps.png?​nolink&​40|}}|Een GPS apparaat ​is niet nodig om de cache te vinden
-|{{:​attribute_oc_only.png?​nolink&​40|}}|This cache is only available on Opencaching| +|{{:​attribute_oc_only.png?​nolink&​40|}}|De cache is alleen beschikbaar op Opencaching| 
-|{{:​attribute_offset_cache.png?​nolink&​40|}}|This is an offset/​multi cache| +|{{:​attribute_offset_cache.png?​nolink&​40|}}|Dit is een offset/​multi cache| 
-|{{:​attribute_onehour.png?​nolink&​40|}}|Finding this cache needs (less thanone hour+|{{:​attribute_onehour.png?​nolink&​40|}}|Het vinden van deze cache kost (minder daneen uur
-|{{:​attribute_overnight.png?​nolink&​40|}}|Overnight stay required+|{{:​attribute_overnight.png?​nolink&​40|}}|Overnachten verplicht
-|{{:​attribute_parking.png?​nolink&​40|}}|Car parking is available+|{{:​attribute_parking.png?​nolink&​40|}}|Parkeerplaats beschikbaar
-|{{:​attribute_parkngrab.png?​nolink&​40|}}|You can park your car next to the cache (Park & Grab)+|{{:​attribute_parkngrab.png?​nolink&​40|}}|Parkeren en loggen
-|{{:​attribute_partnership.png?​nolink&​40|}}|This is a partnership ​cache| +|{{:​attribute_partnership.png?​nolink&​40|}}|Dit is een partnerschap ​cache| 
-|{{:​attribute_pedestrian_only.png?​nolink&​40|}}|This cache can be done by pedestrians only+|{{:​attribute_pedestrian_only.png?​nolink&​40|}}|De cache kan alleen te voet worden gedaan
-|{{:​attribute_phone.png?​nolink&​40|}}|Phone available nearby+|{{:​attribute_phone.png?​nolink&​40|}}|Telefoon in de buurt
-|{{:​attribute_picnic.png?​nolink&​40|}}|Picnic tables nearby+|{{:​attribute_picnic.png?​nolink&​40|}}|Picnick tafels in de buurt
-|{{:​attribute_poi.png?​nolink&​40|}}|The cache is nearby a point of interest+|{{:​attribute_poi.png?​nolink&​40|}}|De cache bevindt zich in de buurt van een interessant punt
-|{{:​attribute_poisonoak.png?​nolink&​40|}}|Poisenous plants nearby the cache| +|{{:​attribute_poisonoak.png?​nolink&​40|}}|Giftige planten in de buurt van de cache| 
-|{{:​attribute_public.png?​nolink&​40|}}|Public transport available+|{{:​attribute_public.png?​nolink&​40|}}|Openbaar vervoer in de buur
-|{{:​attribute_puzzle.png?​nolink&​40|}}|Solving a puzzle is require to find the cache| +|{{:​attribute_puzzle.png?​nolink&​40|}}|Voor deze cache moet een puzzel worden opgelost
-|{{:​attribute_quads.png?​nolink&​40|}}|Quads/​ATV ​allowed+|{{:​attribute_quads.png?​nolink&​40|}}|Quads/​ATV ​toegestaan
-|{{:​attribute_quick_cache.png?​nolink&​40|}}|This is a quick to find cache| +|{{:​attribute_quick_cache.png?​nolink&​40|}}|Dit is een snelle vondst ​cache| 
-|{{:​attribute_railway.png?​nolink&​40|}}|Railway available+|{{:​attribute_railway.png?​nolink&​40|}}|Spoorweg beschikbaar
-|{{:​attribute_rappelling.png?​nolink&​40|}}|Aid climbing required+|{{:​attribute_rappelling.png?​nolink&​40|}}|Hulp bij klimmen vereist
-|{{:​attribute_restrooms.png?​nolink&​40|}}|Restrooms available+|{{:​attribute_restrooms.png?​nolink&​40|}}|Toiletten beschikbaar
-|{{:​attribute_rv.png?​nolink&​40|}}|Mobile homes allowed+|{{:​attribute_rv.png?​nolink&​40|}}|Stacaravans toegestaan
-|{{:​attribute_s_tool.png?​nolink&​40|}}|Special tools required+|{{:​attribute_s_tool.png?​nolink&​40|}}|Speciale hulpmiddelen nodig
-|{{:​attribute_safari_cache.png?​nolink&​40|}}|This is Safari cache (Opencaching)| +|{{:​attribute_safari_cache.png?​nolink&​40|}}|Dit is een Safari cache (Opencaching)| 
-|{{:​attribute_scenic.png?​nolink&​40|}}|Scenic view nearby+|{{:​attribute_scenic.png?​nolink&​40|}}|Schilderachtig uitzicht in de buurt
-|{{:​attribute_scuba.png?​nolink&​40|}}|Scuba gear required+|{{:​attribute_scuba.png?​nolink&​40|}}|Duikuitrusting vereist
-|{{:​attribute_seasonal.png?​nolink&​40|}}|Access to cache might depend on season+|{{:​attribute_seasonal.png?​nolink&​40|}}|Toegang tot deze cache is afhankelijk van het seizoen
-|{{:​attribute_shovel.png?​nolink&​40|}}|Shovel required+|{{:​attribute_shovel.png?​nolink&​40|}}|Schop nodig
-|{{:​attribute_skiis.png?​nolink&​40|}}|Skiing requires/allowed+|{{:​attribute_skiis.png?​nolink&​40|}}|Skiën vereist ​toegestaan
-|{{:​attribute_specific_access.png?​nolink&​40|}}|Specific access times apply+|{{:​attribute_specific_access.png?​nolink&​40|}}|Specifieke toegangstijden zijn van toepassing
-|{{:​attribute_snow_proof.png?​nolink&​40|}}|Cache is snow proof| +|{{:​attribute_snow_proof.png?​nolink&​40|}}|Cache is sneeuw ​proof| 
-|{{:​attribute_snowmobiles.png?​nolink&​40|}}|Snow mobiles allowed+|{{:​attribute_snowmobiles.png?​nolink&​40|}}|Sneeuwmobielen toegestaan
-|{{:​attribute_snowshoes.png?​nolink&​40|}}|Snow shoes required+|{{:​attribute_snowshoes.png?​nolink&​40|}}|Sneeuwschoenen nodig
-|{{:​attribute_specific_times.png?​nolink&​40|}}|Cache ​only available at specific times+|{{:​attribute_specific_times.png?​nolink&​40|}}|Cache ​is alleen beschikbaar op sepecifieke tijden
-|{{:​attribute_stealth.png?​nolink&​40|}}|Stealth ​required+|{{:​attribute_stealth.png?​nolink&​40|}}|Stealth ​nodig
-|{{:​attribute_stroller.png?​nolink&​40|}}|Cache is stroller accessible+|{{:​attribute_stroller.png?​nolink&​40|}}|Cache is kinderwagen toegankelijk
-|{{:​attribute_survey_marker.png?​nolink&​40|}}|Cache ​has an electronic ​marker| +|{{:​attribute_survey_marker.png?​nolink&​40|}}|Cache ​heeft een elektronische ​marker| 
-|{{:​attribute_swamp.png?​nolink&​40|}}|Swamp nearby+|{{:​attribute_swamp.png?​nolink&​40|}}|Moeras dichtbij
-|{{:​attribute_swimming.png?​nolink&​40|}}|Swimming required+|{{:​attribute_swimming.png?​nolink&​40|}}|Zwemmen noodzakelijk
-|{{:​attribute_syringe.png?​nolink&​40|}}|Syringe+|{{:​attribute_syringe.png?​nolink&​40|}}|Spuitje
-|{{:​attribute_teamwork.png?​nolink&​40|}}|Cache ​requires ​teamwork| +|{{:​attribute_teamwork.png?​nolink&​40|}}|Cache ​heef teamwork ​nodig
-|{{:​attribute_thorn.png?​nolink&​40|}}|Thorns nearby+|{{:​attribute_thorn.png?​nolink&​40|}}|Doornen in de buurt
-|{{:​attribute_ticks.png?​nolink&​40|}}|Ticks nearby+|{{:​attribute_ticks.png?​nolink&​40|}}|Teken in de buut
-|{{:​attribute_tide.png?​nolink&​40|}}|Cache ​might depend on tide+|{{:​attribute_tide.png?​nolink&​40|}}|Cache ​kan afhankelijk zijn van het getij
-|{{:​attribute_touristok.png?​nolink&​40|}}|Touristic ​cache| +|{{:​attribute_touristok.png?​nolink&​40|}}|Toeristische ​cache| 
-|{{:​attribute_treeclimbing.png?​nolink&​40|}}|Cache requires tree climbing+|{{:​attribute_treeclimbing.png?​nolink&​40|}}|Boomklimmen is nodig voor deze cache
-|{{:​attribute_unknown.png?​nolink&​40|}}|Unknown attribute|+|{{:​attribute_unknown.png?​nolink&​40|}}|Onbekend attribuut|
 |{{:​attribute_usb_cache.png?​nolink&​40|}}|USB cache| |{{:​attribute_usb_cache.png?​nolink&​40|}}|USB cache|
-|{{:​attribute_uv.png?​nolink&​40|}}|UV ​light required+|{{:​attribute_uv.png?​nolink&​40|}}|UV ​licht nodig
-|{{:​attribute_wading.png?​nolink&​40|}}|Cache might require wading+|{{:​attribute_wading.png?​nolink&​40|}}|Waadpak nodig
-|{{:​attribute_water.png?​nolink&​40|}}|Drinking water available+|{{:​attribute_water.png?​nolink&​40|}}|Drinkwater beschikbaar
-|{{:​attribute_webcam.png?​nolink&​40|}}|Webcam ​nearby the cache|+|{{:​attribute_webcam.png?​nolink&​40|}}|Webcam ​in de buurt van de cache|
 |{{:​attribute_wherigo.png?​nolink&​40|}}|WheriGo cache| |{{:​attribute_wherigo.png?​nolink&​40|}}|WheriGo cache|
-|{{:​attribute_winter.png?​nolink&​40|}}|Cache ​available ​in winter ​time+|{{:​attribute_winter.png?​nolink&​40|}}|Cache ​beschikbaar ​in de winter| 
-|{{:​attribute_wirelessbeacon.png?​nolink&​40|}}|Cache ​includes a wireless beacon|+|{{:​attribute_wirelessbeacon.png?​nolink&​40|}}|Cache ​bevat een draadloos baken|
  
  
  
nl/attributes.txt · Laatst gewijzigd: 2019/06/30 22:23 door linstylemon