Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nl:trackabledetails

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisieVorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
Laatste revisieBeide kanten volgende revisie
nl:trackabledetails [2019/06/30 15:12] – [Image] linstylemonnl:trackabledetails [2021/07/17 21:15] linstylemon
Regel 1: Regel 1:
-FIXME **Deze pagina is nog niet volledig vertaald. Help alsjeblieft de vertaling compleet te maken.**\\ //(verwijder deze paragraaf als de vertaling is voltooid)// 
- 
 ====== Trackable details ====== ====== Trackable details ======
  
-De trackable details pagina's bieden je alle informatie over een specifieke trackable. Ze kunnen worden geopend door op een trackable te klikken op de inventarispagina van de [[cachedetails| cache-details]] uit de inventaris, die wordt weergegeven op het [[logging # inventory | logboek scherm]] of door [[.mainmenu: search | direct zoeken]] voor de openbare of geheime trackingcode van een trackable.+De trackable details pagina's bieden je alle informatie over een specifieke trackable. Ze kunnen worden geopend door op een trackable te drukken op de inventarispagina van de [[cachedetails| cache-details]] uit de inventaris, die wordt weergegeven op het [[logging # inventory | logboek scherm]] of door [[.mainmenu: search | direct zoeken]] voor de openbare of geheime trackingcode van een trackable.
  
 {{ :nl:tbdetails_details.png?direct&400 |}} {{ :nl:tbdetails_details.png?direct&400 |}}
Regel 13: Regel 11:
 </WRAP> </WRAP>
  
-Je kunt de volledige volgorde van de tabbladen in de onderstaande tabel bekijken. Als je op de afbeeldingen in de tabel klikt, wordt een grotere versie geopend. Als je op de naam klikt, kom je direct in het relevante gedeelte van deze gebruikershandleiding:+Je kunt de volledige volgorde van de tabbladen in de onderstaande tabel bekijken. Als je op de afbeeldingen in de tabel druk, wordt een grotere versie geopend. Als je op de naam drukt, kom je direct in het relevante gedeelte van deze gebruikershandleiding:
  
 ^ [[trackabledetails#details_tab|Details]] ^ [[trackabledetails#logbook_tab|Logboek]] ^ [[trackabledetails#images_tab|Afbeeldingen]] ^ ^ [[trackabledetails#details_tab|Details]] ^ [[trackabledetails#logbook_tab|Logboek]] ^ [[trackabledetails#images_tab|Afbeeldingen]] ^
Regel 31: Regel 29:
 |{{ :ic_menu_info_details.png?nolink&40 |}}|Open in Browser|Opent je standaard browser om de trackable pagina op de geocaching website te bekijken.| |{{ :ic_menu_info_details.png?nolink&40 |}}|Open in Browser|Opent je standaard browser om de trackable pagina op de geocaching website te bekijken.|
 |{{ :ic_menu_refresh.png?nolink&40 |}}|Verversen|Ververst alle tabbladen van de trackable details vanaf de server.| |{{ :ic_menu_refresh.png?nolink&40 |}}|Verversen|Ververst alle tabbladen van de trackable details vanaf de server.|
-|{{:abc_ic_menu_moreoverflow_normal_holo_light.png?nolink&40 |}}|Overloopmenu knop|Als je hier klikt, wordt het menu geopend met functies die niet in de bovenste balk van je apparaat passen en daarom als een lijst worden weergegeven. Op de meeste apparaten wordt dit pictogram niet weergegeven omdat alle menufuncties in de menubalk passen.|+|{{:abc_ic_menu_moreoverflow_normal_holo_light.png?nolink&40 |}}|Overloopmenu knop|Als je hier drukt, wordt het menu geopend met functies die niet in de bovenste balk van je apparaat passen en daarom als een lijst worden weergegeven. Op de meeste apparaten wordt dit pictogram niet weergegeven omdat alle menufuncties in de menubalk passen.|
  
 ===== Details Tab ===== ===== Details Tab =====
Regel 48: Regel 46:
 |Type|Het type van de trackable (bijv. Travel Bug Dog Tag).| |Type|Het type van de trackable (bijv. Travel Bug Dog Tag).|
 |Tracking Code|De publieke traceer code (TBxxxx) van deze trackable.| |Tracking Code|De publieke traceer code (TBxxxx) van deze trackable.|
-|Eigenaar|De naam van de eigenaar van deze trackable.\\  Je kunt op dit veld klikken om een contextmenu te openen om acties met betrekking tot deze eigenaar uit te voeren.|+|Eigenaar|De naam van de eigenaar van deze trackable.\\  Je kunt op dit veld drukken om een contextmenu te openen om acties met betrekking tot deze eigenaar uit te voeren.|
 |Gespot|De naam van de cache of de gebruiker, waar deze trackable voor het laatst is gezien/gelogd. Bovendien worden het aantal dagen sinds de laatste verplaatsing of logbestand voor deze trackable weergegeven.\\ Je kunt op dit veld drukken om meer informatie over de cache of de gebruiker te krijgen.| |Gespot|De naam van de cache of de gebruiker, waar deze trackable voor het laatst is gezien/gelogd. Bovendien worden het aantal dagen sinds de laatste verplaatsing of logbestand voor deze trackable weergegeven.\\ Je kunt op dit veld drukken om meer informatie over de cache of de gebruiker te krijgen.|
 |Oorsprong|Land van oorsprong van deze trackable.| |Oorsprong|Land van oorsprong van deze trackable.|
Regel 59: Regel 57:
 {{:en:tbdetails_details_goal.png?nolink&400 |}} {{:en:tbdetails_details_goal.png?nolink&400 |}}
  
-Dit gedeelte van het detailtabblad toont de beschrijving van het doel van deze trackable,  die door de eigenaar is verstrekt. Je kunt op het doel klikken om de tekst of delen ervan naar je klembord te kopiëren. +Dit gedeelte van het detailtabblad toont de beschrijving van het doel van deze trackable,  die door de eigenaar is verstrekt. Je kunt op het doel drukken om de tekst of delen ervan naar je klembord te kopiëren. 
  
 Verder kun je het gebruiken om de vertaling in een andere taal te vertalen. Verder kun je het gebruiken om de vertaling in een andere taal te vertalen.
Regel 68: Regel 66:
 Dit gedeelte van het detailtabblad toont de gedetailleerde beschrijving van de eigenaar van deze trackable. Dit gedeelte van het detailtabblad toont de gedetailleerde beschrijving van de eigenaar van deze trackable.
  
-Je  kunt op de gedetailleerde beschrijving klikken om de tekst of gedeelten ervan naar het klembord te kopiëren. Verder kun je het gebruiken om de vertaling in een andere taal te vertalen.+Je  kunt op de gedetailleerde beschrijving drukken om de tekst of gedeelten ervan naar het klembord te kopiëren. Verder kun je het gebruiken om de vertaling in een andere taal te vertalen.
 ==== Afbeelding ==== ==== Afbeelding ====
 {{anchor:image:}} {{anchor:image:}}
Regel 76: Regel 74:
 Dit gedeelte van het tabblad 'trackable details' geeft de standaardafbeelding weer die de eigenaar aan deze trackable heeft toegewezen. Dit gedeelte van het tabblad 'trackable details' geeft de standaardafbeelding weer die de eigenaar aan deze trackable heeft toegewezen.
  
-Als je op de afbeelding klikt, wordt de afbeelding in je standaard gallerij app geopend. +Als je op de afbeelding drukt, wordt de afbeelding in je standaard gallerij app geopend. 
-===== Logbook Tab ===== +===== Logboek Tab ===== 
-{{anchor:logbook_tab:}}+{{anchor:logboek_tab:}}
  
-{{:en:tbdetails_logbook.png?direct&300 |}}+{{:nl:tbdetails_logbook.png?direct&300 |}}
  
-This tab contains a scroll able list with the log entrieseach containing the usernamethe log datethe log typethe cache associated to the trackable log and the log text.+Dit tabblad bevat een scrollbare lijst met de logboekitemselk met de gebruikersnaamde logdatumhet logtypede cache die is gekoppeld aan het traceerbare logboek en de logtekst.
  
-Clicking on the username will open a context menu with owner related search options.+Als je op de gebruikersnaam drukt, wordt een contextmenu geopend met aan de eigenaar gerelateerde zoekopties.
  
-Clicking on the log text allows you to copy the text to your clipboardFurthermore you can use it to trigger translating the log into another language+Als u op de logtekst drukt, kun je de tekst naar het klembord kopiërenBovendien kun je het gebruiken om het logboek in een andere taal te vertalen.
  
-===== Image tab =====+===== Afbeeldingen tab =====
 {{anchor:image_tab:}} {{anchor:image_tab:}}
  
-{{:en:tbdetails_images.png?direct&300 |}}+{{:nl:tbdetails_images.png?direct&300 |}}
  
-This tab contains the images available for the trackable. It will contain all pictures from the trackable description as well as all pictures attached to logbook entries available in the [[trackabledetails#logbook_tab|logbook tab]].+Dit tabblad bevat de beschikbare afbeeldingen voor de trackable. Het bevat alle afbeeldingen uit de trackable beschrijving en alle afbeeldingen die zijn gekoppeld aan logboekitems die beschikbaar zijn in het tabblad [[trackabledetails # logbook_tab | logboek]].
  
 :!: :!:
-This is not the same function as the trackable gallery on the geocaching web pageas only the log pictures of the most recent 35 logs but not all are shown here.+Dit is niet dezelfde functie als de galerij op de geocaching-webpaginaomdat alleen de logboeken van de 35 meest recente logvermeldingen worden getoond.
  
-Clicking on an image opens the picture in your default image viewer.+Als je op een afbeelding drukt, wordt de afbeelding geopend in je standaard afbeeldings app van je apparaat.
  
 <WRAP center round tip 60%> <WRAP center round tip 60%>
-If the image contains coordinates in its header infoa small compass rose icon will be shown on the lower left corner of the image. In this case you can short click or long click on that icon to start your preferred or secondary preferred [[navigation|navigation]].+Als de afbeelding coördinaten in de koptekstinformatie bevatwordt er een klein kompasroospictogram weergegeven in de linker benedenhoek van de afbeelding. In dit geval kuntje kort drukken of lang drukken op dat pictogram om je voorkeurs- of secundaire [[navigation|navigatie]] voorkeur te starten.
 </WRAP> </WRAP>
  
nl/trackabledetails.txt · Laatst gewijzigd: 2021/08/30 23:37 door murggel