Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nl:trackabledetails

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
nl:trackabledetails [2019/06/30 15:13]
linstylemon [Logbook Tab]
nl:trackabledetails [2019/06/30 15:17] (huidige)
linstylemon [trackabledetails] NL
Regel 1: Regel 1:
-FIXME **Deze pagina is nog niet volledig vertaald. Help alsjeblieft de vertaling compleet te maken.**\\ //(verwijder deze paragraaf als de vertaling is voltooid)// 
- 
 ====== Trackable details ====== ====== Trackable details ======
  
Regel 77: Regel 75:
  
 Als je op de afbeelding klikt, wordt de afbeelding in je standaard gallerij app geopend. Als je op de afbeelding klikt, wordt de afbeelding in je standaard gallerij app geopend.
-===== Logbook Tab =====+===== Logboek Tab =====
 {{anchor:logboek_tab:}} {{anchor:logboek_tab:}}
  
Regel 88: Regel 86:
 Als u op de logtekst klikt, kun je de tekst naar het klembord kopiëren. Bovendien kun je het gebruiken om het logboek in een andere taal te vertalen. Als u op de logtekst klikt, kun je de tekst naar het klembord kopiëren. Bovendien kun je het gebruiken om het logboek in een andere taal te vertalen.
  
-===== Image tab =====+===== Afbeeldingen tab =====
 {{anchor:image_tab:}} {{anchor:image_tab:}}
  
-{{:en:tbdetails_images.png?direct&300 |}}+{{:nl:tbdetails_images.png?direct&300 |}}
  
-This tab contains the images available for the trackable. It will contain all pictures from the trackable description as well as all pictures attached to logbook entries available in the [[trackabledetails#logbook_tab|logbook tab]].+Dit tabblad bevat de beschikbare afbeeldingen voor de trackable. Het bevat alle afbeeldingen uit de trackable beschrijving en alle afbeeldingen die zijn gekoppeld aan logboekitems die beschikbaar zijn in het tabblad [[trackabledetails # logbook_tab | logboek]].
  
 :!: :!:
-This is not the same function as the trackable gallery on the geocaching web pageas only the log pictures of the most recent 35 logs but not all are shown here.+Dit is niet dezelfde functie als de galerij op de geocaching-webpaginaomdat alleen de logboeken van de 35 meest recente logvermeldingen worden getoond.
  
-Clicking on an image opens the picture in your default image viewer.+Als je op een afbeelding klikt, wordt de afbeelding geopend in je standaard afbeeldings app van je apparaat.
  
 <WRAP center round tip 60%> <WRAP center round tip 60%>
-If the image contains coordinates in its header infoa small compass rose icon will be shown on the lower left corner of the image. In this case you can short click or long click on that icon to start your preferred or secondary preferred [[navigation|navigation]].+Als de afbeelding coördinaten in de koptekstinformatie bevatwordt er een klein kompasroospictogram weergegeven in de linker benedenhoek van de afbeelding. In dit geval kuntje kort klikken of lang klikken op dat pictogram om je voorkeurs- of secundaire [[navigation|navigatie]] voorkeur te starten.
 </WRAP> </WRAP>
  
nl/trackabledetails.1561900425.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2019/06/30 15:13 door linstylemon