Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nl:hiddenfunctions

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Volgende revisie
Vorige revisie
nl:hiddenfunctions [2018/08/17 13:03]
quidje aangemaakt
nl:hiddenfunctions [2022/06/05 09:05] (huidige)
linstylemon page updated with last info from english page and translated
Regel 1: Regel 1:
-FIXME **Deze pagina is nog niet volledig vertaald. Help alsjeblieft de vertaling compleet te maken.**\\ //(verwijder deze paragraaf als de vertaling is voltooid)// +====== Verborgen functies in c:geo ======
- +
-====== Hidden functions ====== +
- +
-While we try to make every function of c:geo as accessible and self explanatory as possible, there are still some shortcuts and advanced functions, which you might not find right away. +
- +
-All of these hidden functions are also explained in the relevant section of this user guide, but for those of you who are already familiar with all the main c:geo functions we additionally collected them here as it might enhance your usage experience: +
- +
-^ How to access ^ Function ^ Link to user guide section ^ +
-|Long press on stored caches icon in main menu| Will let you directly pick one of your stored lists and open it, instead of first opening the list and then using the top bar to select another list|[[.mainmenu:start#main_icons|Main Menu]]| +
-|Long press on global filter icon in main menu|Will reset the filter (to ''All caches'') in case a filter is currently active|[[.mainmenu:start#main_icons|Main Menu]]| +
-|Long press on disc icon in cache details or map popup|Will not ask for the list, where the cache shall be saved but instead use the last selection and save it|[[.mainmenu:livemap#list_management|Live Map]]\\ [[.cachedetails#list_management|Cache Details]]| +
-|Long press compass rose icon in cache details or map popup|While a short click will start your default navigation, a long click on this icon will start your secondary preferred navigation (Default=Map, can be changed in [[.mainmenu:settings#navigation|settings]]).|[[.mainmenu:livemap#top_bar_menu|Live Map]]\\ [[.cachedetails#top_bar_menu|Cache Details]]| +
-|Click on filter notification on map or lists|In case you have set a [[.mainmenu:globaltypefilter|global cache type filter]] or a [[.mainmenu:lists#filtering|list filter]] the active filtering will be shown by a filter indication at the top of the screen below the top bar menu. Clicking on this indication will directly open the corresponding filter settings to change/remove the filter.|[[.mainmenu:lists#list_menu|Stored lists]]| +
-|Long click on any icon of the top bar menu|Long click on any of the icons shown in the top bar menu throughout c:geo (except the compass rose, due to its different long click function as described above) will show an info text with its associated function. You can use this, if you are unsure about the meaning of a menu icon.|e.g.[[logging#top_bar_menu|Logging Geocaches]]|+
  
 +Hoewel we alle functies van c:geo zo toegankelijk en vanzelfsprekend mogelijk proberen te maken, zijn er nog steeds een aantal sneltoetsen en geavanceerde functies die je misschien niet meteen kunt vinden.
  
 +Al deze verborgen functies worden ook uitgelegd in het relevante gedeelte van deze gebruikershandleiding, maar voor degenen die al bekend zijn met de belangrijkste c:geo-functies, hebben we ze hier ook verzameld, om de gebruikservaring te verbeteren:
  
 +^ Toegang tot ^ Functie ^ Link naar deel van de gebruikershandleiding ^
 +| Druk lang op het pictogram van de opgeslagen caches in het hoofdmenu | Hiermee kunt je eéén van de opgeslagen lijsten rechtstreeks kiezen en openen, in plaats van eerst de lijst te openen en vervolgens de bovenste balk te gebruiken om een andere lijst te selecteren | [[.mainmenu:start#main_icons|Hoofdmenu]] |
 +|Druk lang op het zoekpictogram|Toont een lijst met recent bekeken caches|[[.mainmenu:start#main_icons|Hoofdmenu]]|
 +|Druk lang op het schijfpictogram in cachegegevens of op de kaart pop-up.|Zal niet om de lijst vragen, waar de cache wordt opgeslagen, maar in plaats daarvan de laatste selectie gebruiken en opslaan |[[. .mainmenu:livemap#list_management | Live kaart]] \\ [[.cachedetails#list_management | cachegegevens]] |
 +|Druk lang op potloodpictogram in cachedetails|Verplaats reeds opgeslagen caches naar een andere lijst|[[.cachedetails#list_management|Cachedetails]]|
 +| Druk lang op het kompasroos icoon in cache details of kaart pop-up.|Terwijl een korte klik je standaard navigatie start, zal een lange klik op dit pictogram je secundaire voorkeursnavigatie starten (Standaard = Kaart, kan worden gewijzigd in [[.mainmenu: settings#navigation | instellingen]]). | [[. mainmenu: livemap # top_bar_menu | Live kaart]] \\ [[.cachedetails# top_bar_menu | cachegegevens]] |
 +|Druk op filtermelding op kaart of lijsten of filter-icoon van het bovenste balkmenu|Als je een [[.cachefilter|filter]] hebt ingesteld, wordt de actieve filtering weergegeven door een filterindicatie bovenaan het onderstaande scherm het bovenste balkmenu. Als je op deze indicatie tikt, worden direct de bijbehorende filterinstellingen geopend om het filter te wijzigen/verwijderen.|[[.cachefilter|Cachefiltering]]|
 +|Lang indrukken van filtermelding op kaart of lijsten of filter-icoon van het bovenste balkmenu|In het geval dat je een [[.cachefilter|filter]] hebt ingesteld, wordt de actieve filtering weergegeven door een filterindicatie bovenaan het scherm onder het bovenste balkmenu. Als je lang op deze indicatie drukt, wordt een lijst met opgeslagen filters geopend om het actieve filter te wijzigen.|[[.cachefilter|Cache Filtering]]| 
 +|Klik lang op een pictogram in het menu van de bovenste balk | Klik lang op één van de pictogrammen in het menu van de bovenste balk in c:geo (met uitzondering van de kompasroos, vanwege de verschillende functies voor lange klikken, zoals hierboven beschreven) wordt een info tekst weergegeven van de bijbehorende functie. Je kunt dit gebruiken als je niet zeker weet wat een menu pictogram betekent. | Bijv. [[Logging# top_bar_menu | Geocaches loggen]] .|
nl/hiddenfunctions.1534503826.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2018/08/17 13:03 door quidje